Bergingsbiler

Litiumbatterier kan selvantenne når somhelst etter en kollisjon. Spesielt er faren stor når vraket flyttes på, og bilbergingstjenesten er dermed særlig utsatt for biler som selvantenner. Med Bridgehill overduk stroppet fast over vraket, blir bilbrannen holdt isolert under transporten.

Bridgehill overduk bil

  • Isolerer umiddelbart enhver bilbrann
  • Enkel og rask å bruke
  • Gir en trygghet for både bergningspersonellet og omgivelsene

Les mer om løsningen her