Ferjer

Ferjeselskapene er særlig utsatt ved en bilbrann, og har spesielt god nytte av å kunne isolere og slukke en slik brann umiddelbart.
Bridgehill Innovation sine løsninger gjør nettopp dette. Tidlig inngripen kan hindre at brannalarmen går og gjestene blir engstelige, og store reparasjoner og dyr nedetid på ferjen i etterkant kan forhindres.

Bridgehill overduk bil

  • Slukker umiddelbart brann i selve bilen, og isolerer og gir god tid til å slukke en evt brann i elbilbatterier
  • Beskytter innsatsstyrken og passasjerer mot helseskadelig røyk og gass
  • Kan hindre brannalarmen i å gå av, begrense skadeomfang og hindre dyr nedetid

Les mer om løsningen her

Bridgehill underduk elbil

  • Eneste løsning på markedet for slukning av brann i litium bilbatterier
  • Rask slukning
  • Svært miljøvennlig; stopper raskt produksjon av giftig røyk, ingen behov for skum, lite vann trengs i forhold til alternativ kjøling, og brukt vann kan pumpes opp for at det ikke skal forurense grunnvannet

Les mer om løsningen her