Brannvesenet

Brannvesenet har en uvurderlig rolle i samfunnet vårt. Vi i Bridgehill Innovation er stolte over å ha utviklet effektive løsninger som kan gjøre arbeidet enklere og tryggere for våre hverdagshelter.

Bridgehill overduk bil

 • Beskytter brannmannskapet mot helseskadelig røyk og gass
 • Veldig enkel og rask å bruke
 • Slukker umiddelbart brann i selve bilen, og isolerer og gir god tid til å slukke en evt brann i elbilbatterier

Les mer om løsningen her

Bridgehill underduk elbil

 • Eneste løsning på markedet for slukning av brann i litium bilbatterier
 • Rask slukning
 • Svært miljøvennlig; stopper raskt produksjon av giftig røyk, ingen behov for skum, lite vann trengs i forhold til alternativ kjøling, og brukt vann kan pumpes opp for at det ikke skal forurense grunnvannet

Les mer om løsningen her

HeatBlock™ reflekterende duk

 • Effektiv reflektering av strålevarme
 • Enkel å bruke, og frigjør innsatspersonell
 • Markedets mest effektive løsning mot spredningsbrann i kombinasjon med InfernoBlock™

Les mer om løsningen her

InfernoBlock™ flammeduk

 • Effektiv blokkering av flammer og glør
 • Enkel å bruke, og frigjør innsatspersonell
 • Markedets mest effektive løsning mot spredningsbrann i kombinasjon med HeatBlock™

Les mer om løsningen her