Verksteder

Elbiler har selvantent opptil 3 uker etter en kollisjon. Pga dette anbefaler de fleste elbilprodusentene minimum 48 timers karantenetid før kolliderte elbiler får tas inn på verkstedet for reparasjon. Ved en selvantennelse i denne perioden, vil en Bridgehill overduk kunne isolere en bilbrann, selv når bilen står uten tilsyn. Duken vil også signalisere tydelig at bilen er elektrisk, og gjøre omgivelsene rundt tryggere.

Bridgehill overduk bil

  • Kan legges over elektriske biler for å isolere en evt. brann etter selvantenning
  • Duken er laget i strømisolerende materiale
  • Kan øke sikkerheten og begrense skadeomfang ved brann

Les mer om løsningen her