VI ER BRIDGEHILL

VÅR BAKGRUNN

Bridgehill Innovasjon er et forsknings- og utviklingsselskap dedikert til innovasjon som beskytter liv, miljø og verdier.
Bybrannen i Lærdal i 2014 ga oss ønsket om å utvikle mer effektive brannvernsverktøy, og er grunnen til at Bridgehill Innovation ble etablert. Siden den gang har vi utviklet flere viktige løsninger, bl.a. det første verktøyet som slukker brann i elbil. Våre løsninger utvikles med teknologi som brukes i romfarten, og i samarbeid med profesjonelle fagfolk. En uslåelig kombinasjon for en tryggere fremtid.

VÅRT MÅL

Det dør gjennomsnitttlig 64 mennesker og 20 000 dyr i brann i Norge hvert år. Det brenner i ca 2700 bygninger og 3500 kjøretøy, og forsikringsselskapene utbetaler 4 mrd NOK årlig i skadeerstatninger etter brann.

Vårt mål er å redusere disse tallene.

VÅRE KJERNEVERDIER

TRYGT, EFFEKTIVT OG MILJØVENNLIG.

Dette skal reflekteres i alle våre løsninger og bruken av disse.

VÅRT KUNDELØFTE

INNOVATION THAT MATTERS.

Alle våre løsninger skal være innovative og verdifulle for samfunnet, og bidra til at liv, natur og verdier spares.